Khách hàng Móng Cái - Quảng Ninh.

Chi tiết

*Giao khách hàng: Khách hàng Móng cái - Quang Ninh

*Chất Liệu: Gỗ Hương Lào

*Kích thước phủ bì:

*Chất liệu Sơn: Inchem cao cấp.

*Bộ đệm mút: Mút dày 15cm, nỉ cỏ may chuyên bọc ghế nhà khách sạn.

*Giá phần gỗ chưa đệm : 


Đăng ký tư vấn
LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR


Loại hình
Phòng ngủ
Yêu cầu khác
Dự án liên quan