Nhà Anh Thịnh - Phan Đình Giót - Hà Đông - HN

*Giao khách hàng: 

*Chất Liệu:

*Kích thước phủ bì:

*Chất liệu Sơn: Inchem cao cấp.

*Bộ đệm mút: Mút dày 12cm, nỉ cỏ may chuyên bọc ghế nhà khách sạn.

*Giá phần gỗ chưa đệm :