Chị Hường - Móng Cái - Quang Ninh - Bàn ghế sofa gỗ hương Lào

*Giao khách hàng: Khách hàng Móng cái - Quang Ninh

*Chất Liệu: Gỗ Hương Lào

*Kích thước phủ bì:

*Chất liệu Sơn: Inchem cao cấp.

*Bộ đệm mút: Mút dày 20cm, nỉ cỏ may chuyên bọc ghế nhà khách sạn.

*Giá phần gỗ chưa đệm :